Cuma , Aralık 18 2020
Anasayfa / KURUMSAL

KURUMSAL

AHİSİAD’la TANIŞIN

Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Aziz Milletimizin sorumluluk bilincince olan fertleri olarak, Dünya ve Ülkemizin ekonomik gündemini ve bu gündemin mesneti olan fikir ve zikirleri bugüne kadar yakından takip ettik. Milletler mücadelesinde ayakta kalmanın en önemli faktörünün insan kaynaklarının verimli kullanımı, girişimci ruh, doğru alanda ve teknolojik yenilikleri hazmetmiş güçlü birliktelikler ve sürdürülebilir yatırımların sonucunda ortaya çıkan MARKA lar olduğunu görmekteyiz. Ülkemiz bu anlamda son yıllarda ciddi bir atılım içinde olmakla birlikte, fikirde ve zikirde hatta milletimizin ortak paydalarında bile yıpranma, parçalanma, bazen bilerek iğdiş edilme gayretleri bizleri ziyadesiyle insiyatif alma gereği hissettirmiştir. Bu negatif farkındalık bir çok milletleşmemiş dünya ülkesinde bile sanal ortak paydalar ile ortadan kaldırılmış dışa karşı tek yumruk olunmuştur. Markaları ile ihracat kalemleri inanılmaz rakamlarda olan Marka- teknoloji ihraç eden ülkelerin başarı hikayeleri artık sır değildir. Ülkemizde yetişmiş alanında uzmanlaşmış girişimci ruhlu birçok değerimiz maalesef doğru istihdam edilememekte, desteklenememektedir. Girişimci ruhu mevcut insanımız alan darlığı ve imkansızlıklar nedeniyle başka ülkelerde buldukları imkanlar neticesinde mucizeler yaratmaktadırlar. Bu acı gerçeğin net sonucu KATMA DEĞERİ YÜKSEK insanımız elimizden uçup gitmekte, kendi insanımızın başka ülkelerde ortaya koyduğu KATMA DEĞER bize ciddi bedellerle İthal edilmektedir. Bunun yanında ülkemizde üretim yapanların sayısının hızla azaldığını, Girişimcilerin eğitilmemesi ve desteklenmemesi sonucu yeni işyeri açanların % 25 in 2 yıl içinde kapandığı yetkili kurumların beyanında gözlenmektedir. Ekonomide yaşanan tutarsızlıklar ve bunun sonucunda yaşanan ekonomik krizler yanında ticari kurallardaki boşluklara birde ticari ahlak ve doğruluk zaafiyeti olan esnaf ve sanayiciler eklenince Ticarette ciddi güven bunalımı ortaya çıkmış, ‘ticarette babana bile güvenme’ gibi Milletimizin inançlarına Değerlerine ters, yürek burkan deyimler dillerde dolaşmaktadır.
İşte tam bu anlamda; sanat, ticaret ve mesleğin, olgun kişilik, ahlak ve doğruluğun iç içe girmiş bir alaşımı olan Ahilik bizlere ŞİAR olması gerekmektedir. Ahi diye anılan kişi kesin olarak bir sanat, ticaret ya da meslek sahibidir. O bununla birlikte olgun, ahlaklı, merhametli, iyi¬liksever ve her işinde, her davranışında dürüst ve güvenilir bir kişidir.
XIII. Yüzyılın ilk yarısında Anadolu Selçuklu Türklerinin ekonomik yaşamında çok etkin rol oynadığını gördüğümüz ahilik, uzun yıllar boyu Türk ahlakının da simgesi olmuştur.
Ahlakla sanatı ve onun kollarını, dallarını yoğurarak kişinin ruhunda, etinde kemiğinde özümlemiş bir kurumdur ahilik.
Bizler Bugün itibariyle özüne Ahiliği sindirmiş 21 arkadaşımız AHİ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Genel Merkezini İstanbul da kurmuş bulunmaktayız. Ayrıca Avusturalya, Amerika, Almanya ve Ülkemizde altı ilimizde olmak üzere çalışmalar tamamlanmış çok kısa süre içinde şubelerimiz açılacaktır. Bizler Ülkemizde mevcut birçok benzer dernekten farklı olarak, Milleti ve Bayrağı ile sorunu olmayan her girişimciyi destekleyecek, Her yatırımcıya kucak açacağız. Milletimize ve devletimize katma değer sağlamak için Plan ve Projeli hareket ederek, verimli sonuçlar almayı hedefleyen derneğimizin Misyon ve Vizyonunun temelinde İnsana yatırım, girişimci insanımıza yardım ve ihtiyacı olan insanımıza destek vardır. Bu desteğin özü de TÜKETME özendirmesi olan BALIK VERME değil üretmenin özü olan BALIK TUTMAYI öğretme desteği olacaktır.
Kıymetli Basın Mensupları,
Derneğimize katılım şartı AHİLİK değerleridir.
Ahi olacak kişinin üç şeyi hep açık, başka üç şeyi de hep kapalı olmalıdır. Açık olması gerekenler:
1- Ahinin eli açık olacak: Yoksullara, düşkünlere yardım etmek için.
2- Kapısı açık olacak: Konuk olmak ya da ondan bir şey istemeye gelenler için.
3- Sofrası açık olacak: Yoksullara, düşkünlere, konuklara yemek yedirmek, açları doyurmak için.

Kapalı olacaklar da üçtür:
Gözü bağlı olmalı: Kimsenin ayıbını görmemek, kimseye kötü gözle bakmamak için.
2- Beli bağlı olmalı: Kimsenin ırzına, namusuna, haysiyet ve onuruna kötülük etmemek için.
3- Dili bağlı olmalı: Kimseye kötü söylememek, kimse hakkında iftira etmemek, münafıklık, koğuculuk yapmamak için.
Bu değerlere sahip, Millet ve Bayrak ile sorunu olmayan, Yurtdışında ve Ülkemizin her köşesindeki sanayici ve İşadamlarımıza yüreğimiz ve kapımız siyasi görüşü ne olursa olsun sonuna kadar açıktır.