Pazartesi , Mart 29 2021
Anasayfa / Kümelenme / Ahicert Kümelenme Modeli

Ahicert Kümelenme Modeli

AHİSİAD olarak; bu alaşımı, 1200’lerden itibaren Anadolu’da Ahi Evran tarafından kurulan sanayi birliklerine dayalı kümelenmiş üretim sistemini model alarak; bugün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek büyük hedefleri olan bir kümelenme modeline taşıdık. AHİCERT Belgelendirme A.Ş. sektöründe önemli hedefleri olan bir işletme olarak; 25 ahi girşimci ile bu geniş kapsamlı kümelenme modelinin önemli mihenk taşı olarak kuruldu.

Bir proje yönetimi olarak ele alınan AHİCERT kurulurken bazı temel ödevleri de yerine getirmek istedik;

 • Ahilik ticaret ahlakını güven esasına dayanan, profesyonel yönetim ilkelerine sahip ticari bir faaliyete aktarmak.
 • Dernek üyelerinin mesleki ve ticari birikimlerini anonim bir faaliyete aktarmalarını sağlamak.
 • Ticari riskleri düşük, uzun vadeli, düzenli müşteri sağlayan, prestijli, geniş yelpazeli, prosefyonelce yönetilen, denetimi kolay, işletme maliyeti makul bir işletme kurmak.

Hedefleri çerçevesinde AHİCERT projesi için avantajlarımızı ele aldık.

 • Belgelendirme şirketi için gerekli olan, ticaret adamı, şirket yöneticisi, finans, muhasebe, avukat, akademik kadro, meslek uzmanı, eğitmen, denetçi kadrolarının hazır bulunması
 • Üyelerin yüksek ticari becerilere sahip olması,
 • Üyelerin ticari çevrelerinin etkin bir pazarlama aracı olarak mevcut oluşu; bu anonim şirket için ihtisas sermayesine doğal yoldan sahip olmamız en büyük gücümüz oldu.

Şirketin kurulma çalışmaları yapılırken; hazırlık çalışmalarını yürütmek üzere komisyonlar kurduk. Bu komisyonlar;

 • Şirket kuruluşu ve kurumsal kültürü
 • Organizasyon yapısı ve görev tanımları
 • Faaliyet konuları ve iş planları
 • İş ve işletme fizibiliteleri konularında çalışma yapılarak ; AHİCERT Belgelendirme A.Ş. omurgası oluşturuldu.

Şirketimizin kuruluş hisse değerlemesi yapılarak paylar halinde; daha önce ön talep toplaması yapılmış AHİSİ- AD üyesi girişimcilere sunuldu.

 • Toplam 100 pay için 25 ahi girişimci sermaye paylarını ödeyerek ortak oldu.
 • Ortaklar kurulu, yönetim kurulu ve denetleme kurulu oluşturularak atamalar yapıldı.
 • AHİCERT Belgelendirme A.Ş. ticari ünvanı ile kurulan şirketimiz “AHİCERT” markası ile hizmet vermektedir.

 

AHİCERT BELGELENDİRME A.Ş.

Tüm ortakların yönetimde söz sahibi olduğu, profesyonel yönetim ve denetim biçimiyle şeffaf, iş planları ve hedefleriyle büyümeye odaklı, güçlü ihtisas yapısıyla istikrarlı, çok ortaklı oluşuyla geniş vizyonlu, fonksiyonel organizasyon yapısı ile dinamik, ahilik prensipleriyle sosyal sorumluluk sahibi bir şirket olup; kümelenme modelinin başarılı örneklerinden biri olmaya ısrarcı bir adaydır. Sistem belgelendirme, ürün belgelendirme, personel belgelendirme, periyodik muayene, test hizmetleri, üçüncü taraf denetimler, gözetim hizmetleri ile ülkemizin ve uluslararası ticaret ağının güvenilir bir partneri olmayı stratejik iş planı olarak belirlemiştir. AHİSİAD olarak; dedemizden miras kalan ticaret adabını kümelenme modelleri ile torunlarımıza miras bırakmak en büyük ticari gayretimiz olacaktır.

AHİSİAD varoluş ilkelerinden biri olarak da; Ahilik felsefesini iş ve ticaret hayatına yansıtabilmek için tüm olanaklarını, tüm bilgi birikimlerini sermaye olarak kullanmayı amaçlamıştır. Dernek bünyesindeki, işinin erbabı iş adamları ve saygın akademisyenler sayesinde AHİSİAD iş kurmak, iş yönetmek, işi örnek alınabilecek bir modelleme ile büyütebilmek ve sürdürülebilir ticari işletmeler olarak geleceğe taşımak için gerekli ihtisasa doğal yoldan sahiptir. Bu doğal vizyon, Ahilik kültürünün ticari bir örgütlenme modeli olan kümelenme gereksinimini başarılı bir model olarak sunmayı da doğal yoldan AHİSİAD’a bir misyon olarak yüklemiştir. Birçok kaynak eserde tanımlandığı şekliyle; Ahilik, sanat, ticaret ve mesleğin, olgun kişilik, ahlak ve doğruluğun iç içe girmiş bir alaşımıdır. AHİSİAD olarak; bu alaşımı, 1200’lerden itibaren Anadolu’da Ahi Evran tarafından kurulan sanayi birliklerine dayalı kümelenmiş üretim sistemini model alarak; bugün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek büyük hedefleri olan bir kümelenme modeline taşıdık.