Pazartesi , Mart 29 2021
Anasayfa / Kümelenme

Kümelenme

KÜMELENME

Birçok kaynak eserde tanımlandığı şekliyle;

 

‘’Ahilik; sanat, ticaret ve mesleğin, olgun kişilik, ahlak ve doğruluğun iç içe girmiş bir alaşımıdır’’

 

AHİSİAD olarak; bu alaşımı, 1200’lerden itibaren Anadolu’da Ahi Evran tarafından kurulan sanayi birliklerine dayalı kümelenmiş üretim sistemini model alarak; bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek büyük hedefleri olan bir sisteme taşıdık.

 

Kuruluşumuz varoluş ilkelerinden biri olarak Ahilik felsefesini iş ve ticaret hayatına yansıtabilmek için tüm olanaklarını, tüm bilgi birikimini sermaye olarak kullanmayı amaçlamıştır. Ahilik Kültürünün tarihsel kökeni doğrultusunda ‘İş Ahlakı, İş Adabı, İş Ustalığı ilkelerini kendi varoluş amaçlarına temel olarak kabul etmiş, İş kurmak, iş yönetmek, işi örnek alınabilecek bir modelleme ile büyütebilmek ve sürdürülebilir ticari işletmeler meydana getirmek için  Ahilik Sisteminin Kümelenme Modelini çalışma prensibi olarak benimsemiştir.

 

Bu doğal vizyon, Ahilik kültürünün ticari bir örgütlenme modeli olan kümelenme gereksinimini başarılı bir model olarak sunmayı da doğal yoldan Ahisiad’a bir misyon olarak yüklemiştir.

 

Üyelerimiz, küme şirketlerimiz, işbirliği içerisinde olduğumuz kobiler, üniversiteler, akademisyenler ve alanında uzman kişilerden oluşan profesyonel ekibimiz sayesinde geliştirilen ‘’Kümelenerek Üretime Dayalı Stratejik Plan ve Programlar’’ ışığında İş Dünyasının ihtiyaç ve beklentilerini anlamayı, bu ihtiyaç ve beklentileri memnuniyet verici seviyede karşılamayı hedeflemektedir.

Bu sayede nitelikli üretim, sürdürülebilir kalite odaklı ticaret ve güçlü bir milli ekonomi oluşturma vizyonuna katkı sağlamayı, devletimizin bu alanda geliştirdiği stratejiler konusunda toplumun tüm dinamiklerini bilinçlendirmeyi amaç edinmiştir.