Salı , Eylül 28 2021
Anasayfa / GENEL BAŞKANLIK

GENEL BAŞKANLIK

Başkan’ın Mesajı

İnsanlığın bilinen tarihinde demiri ilk işleyen millet olan Türklerin ticaretlerine şiar edindikleri Edebin, İslam ile müşerref olduktan sonraki Kur’ani ticaretin adıdır, Ahilik.

Sosyo Ekonomik bir sistem olarak, içinde barındırdığı üretimde kümelenme modeli ile 12 yy.’dan 20. yy. ışık tutan teşkilatın adıdır, Ahilik.

Metal işlemeciliği,hayvancılık,dokumacılık ve benzeri dallarda iş insanlığına başlayan milletimizin 12 yy.’da Ahi Evran namında Nasuriddin Mahmud El-Hoyi adında Anadolu’da bir yiğit zanaatkarın 32 meslek dalını teşkilatlandırıp Anadolu’da sanayi devrimini gerçekleştirmesinin adıdır, Ahilik.

Yine bu yiğit ve Ahilerin günümüze tamda yakın zamana ve bu anlara ışık olacak şekilde; içteki hainlere rağmen Moğol istilası olduğunda bir yandan üretip ekonomiye can verirken diğer yandan gerektiğinde de Milleti ve Devleti için silah kuşanıp şehit olup can vermelerinin adıdır, Ahilik.

Kadının yerinin köleden öteye geçmediği dönemlerde Toylara Başkanlık eden Türk kadınının Ahi Evran’ın eşi Fatma bacıda vücut bulması ile tarihde bilinen ilk kadın teşkilatı olan Bacıyan-ı Rum yani Anadolu Bacılarının kurulması, eğitilen ve her biri meslek sahibi olan kadınların gerektiğinde kilim dokuması, gerektiğinde satması, gerektiğinde ise eşlerinin yanında çarpışıp Moğollara karşı şehit olmalarının adıdır, Ahilik.

İyi üretilmeyen ayakkabının müşteri memnuniyetsizliği ve bunun teşkilatça tespiti neticesinde hatalı üretilen pabuçun üreticinin damına atılıp ustalığının elinden alınması ile cezalandırılması yöntemiyle, yıllardır yeni bir sistem diye firmalarımıza sunulan Toplam Kalite Yönetimin 12.yy’daki adıdır, Ahilik.

Yıllarca Avrupa Birliği’nin kriterleri diye dünyaya sunulan maddelerin mesneti vedahi özünün adıdır, Ahilik.

Ticarette rekabetin adaletlisi, helal kazancın paylaşabilmenin, ortak kümenelerek üretebilmenin, markalaşıp birlikte satabilmenin, milletler mücadelesinde ekonomik özgürlüğün, yarınlarda lider ülke olabilme hedefinin mesneti, güç kaynağı ve temelidir, Ahilik.

İbrahim Çam
Yönetim Kurulu Başkanı